Vandra i MittSkåne

PilgrimsledenPilgrimsleden: Höör - Hallaröd

  
Pilgrimsleden går från Höör till Hallaröd på vackra stigar och vägar. Denna vandringsled är markerad med Pilgrimsledens symbol.
Hela sträckan är 16 km lång.

Karta, Pilgrimsleden, som går norrut från Höör
Vägbeskrivning:
Från Järnvägsstationen i Höör till Pilgrimsledens början, vid Stiftsgården Åkersberg:
gå under spåren vid stationshuset, så att du kommer över till den västra sidan, och gå ner mot den lilla sjön (Tjurasjö). När du ser sjön tar du till höger, nu ser du Stiftsgården Åkersberg.

Klicka på kartan !
 
Kyrkan i Höör arrangerar pilgrimsvandringar, återfärden går då med buss. Vill man vandra själv så finns det bussförbindelser mellan Höör och Hallaröd, eller följ Skåneleden för vidare vandringar.

Ekastiga naturreservat
ligger längs Pilgrimsleden och nås även via bilvägen från Höör upp till Frostavallen.

Naturreservatet Ekastiga är ett småkuperat område med omväxlande skog, och öppen åker- eller betesmark. Den rullstensås, med bokskog, som finns mellan Ekastiga och Jularp, ger landskapet en extra skönhetsupplevelse.
I Ekastiga finns Ekastiga gårdsbutik, med lokalt producerad mat (främst kött),
samt lammfällar /fårfällar.

©  Lantmäteriet 2013
Medgivande MS2013/04312.
Gäller tom 2018-11-30.

Pilgrimsvandringen är antagligen lika gammal som människan. 


Hallaröds kyrkaDen kristna pilgrimsrörelsen var störst under medeltiden och de stora vallfartsmålen var Jerusalem, Rom, Santiago de Compostela och Nidaros (Trondheim i Norge).
Nidaros blev en vallfartsort efter att Olav (Olof) den helige begravts i Nidarosdomen. Det spreds snabbt berättelser om underverk vid hans grav och människor sökte sig dit.

Källor har varit kultplatser i alla tider. Under 1000-talet började hedniska gamla källor ges kristna historier, ett sätt att skapa nya riter för att ersätta de gamla.
I Norden kom många källor och kyrkor att knytas till just Olof den helige.

Dagstorpssjön, strandkantHallaröd, norr om Höör, var - med sin S:t Olofs källa - under medeltiden, ett välbesökt centrum för Sankt Olofs-kulten. Man offrade av det man ägde, mat, pengar och smycken, allt för att få god hälsa, välgång och det dagliga brödet. Olof skyddade även mot vilddjur och troll, och han kunde välsigna ens skördar.Sittplats, vid St Olofs källa