Vandra i MittSkåne

Vandringsleder - Tjörnarp, Norra RörumI norra delen av Höörs kommun finns mycket skog, tillsammans med sjöar och en del öppen mark. 

Här är det lite "vildare" natur, lite färre människor och ändå är det lätt att ta sig hit och vandra.
Sedan december 2014 stannar åter tågen i Tjörnarp, som ligger precis intill Tjörnarpssjön. Med pågatåg reser ni på ca 30 min. från Lund C till Tjörnarp.

Under vardagarna går det bussar mellan Höör och Norra Rörum.

Bastuflotte, Tjörnarpssjön

Tjörnarp 

När man stiger av tåget i Tjörnarp är det nära till naturen och en fin sjö för bad och fiske: Tjörnarpssjön.

Efter en kort promenad under järnvägsspåret så är du vid vattnet och stranden (en station för pågatåg öppnades 2014).

Tjörnarp bjuder på fina möjligheter att vandra. Att gå runt Tjörnarpssjön (se bilden ovan) är en härlig dagsutflykt. Landskapet runt Tjörnarp är kuperat och här blandas betade och odlade marker med skogar. Stengärdsgårdarna markerar de gamla ägogränserna.

Karta, Tjörnarp, vandringsled runt Tjörnarpssjön
Tjörnarp har lång historia. Den gamla kyrkan byggdes på 1150-talet, idag är den i ruiner omgiven av den gamla ödekyrkogården. Den nya kyrkan byggdes 1864. 
I Tjörnarpstrakten finns även stensättningar från järnåldern.

  

Tjörnarpssjön
(se bilden ovan, med bastuflotten)

Tjörnarpssjön är en grund källsjö med minst två källor. En sjö som inbjuder  till fiske, bad och paddling  - eller till att bara sätta sig ner och lyssna på vågskvalp. Sjön är rik på fisk och fiskekort finns att köpa bland annat hos Custon vägkrog  (krog i 50-tals-stil, intill riksväg 23).

©  Lantmäteriet 2013
Medgivande MS2013/04312.
Gäller tom 2018-11-30.

 
För mer information:   tjornarpssjon.hemsida24.se (Tjörnarpssjöns Fiskevårdsförening).

Det finns ett promenadstråk runt sjön med några grillplatser. En badbrygga finns nära samhället, med ett hus för omklädning. Vintertid är Tjörnarpssjön en fin sjö att åka skridskor på. 

Bastuflotten är skapad av Tjörnarps bastuförening. Det finns fasta bastutider men man kan även hyra hela bastuflotten, läs mer om Tjörnarps Bastuförening

Läs mer om Tjörnarps historia. (PDF)


 

Norra Rörum

 

Karta, Norra Rörum, norr om Höör

Norra Rörum 


Norra Rörum ligger i en mycket vacker trakt. Omgivningen är småkuperad och till stora delar skogsbevuxen. Här kan man bada, fiska, vandra, cykla och klättra.

Se kartan till höger i större storlek.

I Norra Rörum finns det en affär och en kyrka. Runt byn finns ett småskaligt odlingslandskap med åkrar och beteshagar. För alla  fågelintresserade är Svalemosse och Syrkhultasjön riktiga pärlor.

Kyrkbyn Norra Rörum har 1800-talskaraktär, här ligger gårdar och gathus samlade längs den slingrande bygatan. En vandring i trakten av Norra Rörum ger ett varierat landskap med skiftande naturtyper. Stora bok- och blandskogar öppnas upp till gamla betesmarker som blandas med kärr och mossar. 

Här häckar, ovanlig nog för våra breddgrader, sångsvan, pärluggla och fiskgjuse.

Vulkanrester 

I Ringsjötrakten korsar två olika spricksystem i berggrunden varandra. 

För 180 miljoner år sedan fanns här aktiva vulkaner. Idag kan man se resterna genom vulkanrörspluggar av basaltlava som sticker upp ovan jord, så kallade kupper.

KraterrörRunt Norra Rörum
finns rester från
inte mindre än
sju olika vulkaner. 

  
Basaltkupp,  Norra Rörum, Skåne
  
Basaltkupper / kraterrör från gamla vulkaner, som var aktiva för 180 miljoner år sedan.

   

Tyst område

Svale mosse är ett välbevarat myrmarksområde som kommunen utsett till ett ”tyst område”. Tanken med det är att här ska tystnaden få ta plats. Man kommer inte tillåta företag med bullrande verksamhet att slå sig ner i närheten.

Svale mosses flora är mosstypisk, med klockljung, hjortron och tuvsäv. Grågås, storlom och orre är fåglar man kan se på mossen


VÄGBESKRIVNING till Svale mosse;
Bäst är att utgå från vägen mellan Norra Rörum och Tyringe. Efter 6 km från korsningen i Norra Rörum (12,5 km söder om Tyringe), tag vänster mot Ringhult och fortsätt 3,5 km, varefter vägen gör en kraftig högersväng i en fyrvägskorsning. Parkera bilen på lämpligt ställe och fortsätt till fots på skogsvägen som går rakt fram. Här finns en förbudstavla mot biltrafik. Svale mosse nås efter några minuters vandring.

Läs mer om Svale mosse (och andra områden av riksintresse).